Ekstra Bladet i dag skriver om vores sag

Ekstra Bladet bringer i dag artikler om Carlsbergfondets og pensionskassernes tvivlsomme håndtering af tilbudpligten. Læs Ekstra Bladets artikler

Stor tak til Pia Grüner for at udtaler sig om sagen i klare vendinger.

Læs mere dialogen med Carlsberg på Tilbudspligt.nu

Du kan også skrive din mening på Carlsbergfondets facebook

Husk også at like, skriv og del vores facebook

Opdatering i tilbudssagen

Den seneste tid har været travl for både initiativgruppe og bestyrelse, og vi skylder jer en opdatering!

Sagen om salget af Carlsbergs ejendomme har allerede fået meget opmærksomhed fra medierne og mere er formodentlig på vej. Vi arbejder sammen med beboere fra de fem andre Carlsberg-ejendomme i denne sag. På hjemmeside Tilbudspligt.nu kan i læse mere om sagen.

Vi har også oprettet en facebookside – Tilbudspligten gælder også C. F. Richs Vej 99-101. Haraldsborg på Islands Brygge har været meget synlig i den sidste uge. De har også en facebookside AB Haraldsborg.

Vi vil meget gerne have jer til at dele med jeres respektive netværk, like og kommentere på siden, så vi får budskabet spredt vidt og bredt. Jo mere opmærksomhed jo bedre.

Som nogle måske allerede har set, har sagen været omtalt på TV Lorry i sidste uge. Fagbladet Ingeniøren og  Berlingske m.fl. har bragt interessant indlæg om sagen. Frederiksberg Bladet bringer historien i kommende nummer. Ekstra Bladet kommer også med omtale af sagen en af dagene. TV-Avisen har kontaktet bestyrelsen ang. et indslag om sagen. Hvis der er nogen af beboerne der  har lyst og tid til at deltage i indslaget, er de velkommen til at kontakte os.

Der er også politisk opmærksomhed om sagen. Boligminister Inger Støjbergs har kommenteret sagen i Berlingske. Og socialdemokratiets boligordføre Jan Johansen har udtalt til Altinget, at de vil tage problemet omkring tilbudspligten  op i Folketinget mhp at få lukket hullet. Vi må se, hvad det bringer.

Alt i alt en masse omtale og opmærksomhed, som vi skal holde i kog så længe som muligt! Vi satser på at lægger links til noget af presse omtalen her på siden.

Bestyrelsen og initiativgruppen mødes igen torsdag d. 12. maj – så hører I nyt igen.

Nyt fra Initiativgruppen

Initiativgruppen har været travlt beskæftiget med at finde en passende reaktion på Carlsbergfondets overraskende omgåelse af deres tilbudspligt i forbindelse af salget af de seks Carlsberg-ejendomme. Flere engagerede beboere har med rette spurgt om, hvad Initiativgruppen gør i denne sag. Det korte svar er, at vi arbejder på at ligge pres på Carlsbergfondet og køberne for at få dem til at vedkende sig deres tilbudspligt.

Vi kan ikke acceptere, at Carlsbergfondet har valgt at tilsidesætte beboernes interesser og omgå den lovfæstede tilbudspligt. Vi mener, at Carlsbergfondet bør vedkende sig deres tilbudspligt, når de sælger deres ejendomme og tilbyde os beboere at købe ejendommene på andelsbasis, således som det er lovens hensigt. Det er rimeligt, at vi skal have tilbuddet, og så må vi efterfølgende finde ud af om vi kan og vil stifte en andelsforening og købe ejendommen.

Seks ejendomme samarbejder

Vi har etableret et samarbejde med de andre Carlsberg-ejendomme. Vi har fælles interesser i denne sag og ved at samle kræfterne, kan vi forhåbentlig gøre vores budskab tydeligt for Carlsbergfondet og køberne. Efter at have vendt sagen med vores respektive advokater og drøftet den videre strategi, har vi valgt et modspil via to kanaler: dels via de formelle juridiske kanaler og dels via pressen, hvor vi vil skabe offentlig opmærksomhed omkring vores problem og den kedelige måde Carlsbergfondet har håndteret salget.

Pressen har fokus på sagen

Presseindsatsen har givet meget omtale af sagen. Blandt andet i TV-Lorry, Berlingske Tidende, Ejendomswatch.dk, Altinget m.fl. Vi regner med at sagen bliver taget op i flere medier både lokalt og landsdækkende i de kommende dage. Der vil desuden komme indlæg på de sociale medier, og vi vil opfordre alle til at kommentere og dele de Facebook-opslag, der kommer i den kommende tid i jeres netværk.

Det juridiske spor

Vores advokater har rettet henvendelse til Carlsbergfondet om sagen, men er indtil videre blevet afvist med henvisning til, at der er tale om en lovlig selskabshandel og ikke en ejendomshandel, hvorfor tilbudspligten ikke er blevet udløst. Der bliver også rettet henvendelse til køberne. Vi mener, at konstruktionen med de dobbelte holdingselskaber er en bevidst omgåelse af loven og ikke mindst af lovens ånd. Derfor overvejer vi nu det næste juridiske træk sammen med de andre ejendomme. Hvis der bliver indgivet en stævning, kan det blive aktuelt, at Initiativgruppen vil bede beboerne om at bidrage med til mindre beløb i størrelsesorden 100-200 kr. pr lejlighed. Men det er ikke aktuelt pt. Både Lejernes Landsorganisation (LLO) og Andelsforeningernes Fællesforening vil støtte os i denne sag, og er villige til at gå aktivt ind i det videre forløb. I går meldte Boligministeriet, at ministeren vil gå ind i sagen med udgangspunkt i vores sag.

Som det fremgår oven for sker der rigtig meget, og vi har hænderne fulde. Vi håber at alt denne ballade vil føre til at Carlsbergfondet og/eller at køberne i den sidste ende vil vedkende sig deres tilbudspligt, således at vi kan komme videre med den egentlig sag – nemlig at stifte en andelsforeningen og købe den ejendom vi bebor.

Med venlig hilsen

Initiativgruppen

Carlbergfondet har solgt ejendomme

Kære alle                                                                                                                          26. april 2016

Som det fremgår af det brev DEAS har omdelt, har Carlsbergfondet nu solgt alle deres ejendomme. Handlen er gennemført som en selskabshandel, således at Carlsbergfondet har solgt deres ejendomsselskab inkl. alle deres ejendomme til et konsortium af bestående af tre pensionskasser. Med den manøvre omgår Carlsbergfondet deres tilbudspligt, og fratager dermed os beboere muligheden for at stifte en andelsforening og købe den ejendom vi bor i. Set fra beboernes side er det naturligvis ikke tilfredsstillende.

Initiativgruppen har på ingen måde opgivet at få Carlbergfondet til at vedkende sig tilbudspligten. Vi er i gang med at undersøge de juridisk muligheder, sammen med vores advokat. Og vi samarbejder med beboerrepræsentanter fra de fem andre Carlsberg ejendomme om, hvordan vi kan lægge pres på Carlbergfondet.

Det vil være langt den bedste løsning, hvis Carlbergfondet vedkender sig tilbudspligten og dermed får solgt ejendommene på en værdig måde, der både tilgodeser beboerne og Carlsbergfondets omdømme.

Vi holder jer opdateret løbende.

Med venlig hilsen
Initiativgruppen

Se Carlsbergfondets offentliggørelse af salget

Carlsbergfondet sælger ejendomme

 

Kære alle                                                                                                                          20. april 2016

Som det fremgår af det brev DEAS har omdelt, har Carlsbergfondet nu solgt alle deres ejendomme. Handlen er gennemført som en selskabshandel, således at Carlsbergfondet har solgt deres ejendomsselskab inkl. alle deres ejendomme til et konsortium af bestående af tre pensionskasser. Med den manøvre omgår Carlsbergfondet deres tilbudspligt, og fratager dermed os beboere muligheden for at stifte en andelsforening og købe den ejendom vi bor i. Set fra beboernes side er det naturligvis ikke tilfredsstillende.

Initiativgruppen har på ingen måde opgivet at få Carlbergfondet til at vedkende sig tilbudspligten. Vi er i gang med at undersøge de juridisk muligheder, sammen med vores advokat. Og vi samarbejder med beboerrepræsentanter fra de fem andre Carlsberg ejendomme om, hvordan vi kan lægge pres på Carlbergfondet.

Det vil være langt den bedste løsning, hvis Carlbergfondet vedkender sig tilbudspligten og dermed får solgt ejendommene på en værdig måde, der både tilgodeser beboerne og Carlsbergfondets omdømme.

Vi holder jeg opdateret løbende.

Med venlig hilsen
Initiativgruppen

Se Carlsbergfondets offentliggørelse af salget

 

 

Tyveri fra vores ejendom

Kære beboere

Der er foretaget en del tyverier på ejendommen i den seneste tid. Flere barnevogne er blevet stjålet (natten til mandag den 5. November) fra porten til blok 2, og der har været indbrud i flere loftsrum, også i blok 2. Der er ingen tegn på, at trappedøre er brudt op, så det må være personer med nøgle til vores ejendom, der har været på spil.

Vi opfordrer derfor til skærpet opmærksomhed omkring uvedkommende aktiviteter på ejendommen. Kontakt bestyrelsen eller DEAS hvis I har nyttige oplysninger herom.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Affredning af Den sydlige del af Grøndalen

Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har indsendt en ansøgning om at få lov til at affrede den sydlige del af Grøndalen. Ansøgningen er sendt til Fredningsnævnet for København. Kommunalbestyrelsen har planer om at anlægge en skaterpark i området, dette er til trods for at der i 2013 er blevet givet tilsagn om at anlægge en skaterbane ved karateklubben på Bernhard bangs allé.  Der er i området igangsat en underskrift indsamling imod dette projekt. Undertegnet kan kontaktes og tager gerne imod mange flere underskrifter. Jeg opfordre til at der bliver skrevet indlæg i lokal blade og Frederiksbergbladet.
I samarbejde med følgegruppen for svømmehalsprojektet er nedestående skrivelse sendt til Fredningsnævnet for København.
Dette indlæg er skrevet af  Luna Lahrmann
Til Fredningsnævnet for København.
Kultur- og Fritidsudvalget på Frederiksberg har til den 21. september 2015, indsendt et  skitseforslag til udvikling af Grøndalen og  kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har indsendt ansøgning af affredning af arealet i Grøndalen. I dette forslag er det planer om at etablere et “landskabsrum, der kan anvendes til lokal opsamling (afledning) af regnvand”.
På planen, som er blevet fremvist til et borgermøde, vises der tegning af en “skater/rulleskøjte-bane”, der er tænkt som et attraktivt og rekreativt areal til skaterfaciliteter, når det ikke benyttes til opsamling af regnvand. Banen vil blive beklædt med beton. I Referat fra mødet denne aften blev der skrevet, at “Forslaget har ligeledes været forelagt repræsentanter fra lokalområdets beboerfølgegruppe, som generelt var positive overfor udviklingsforslaget, idet man dog tog afstand fra LAR-projektets betonkonstruktion, da denne vil kunne anvendes til skateraktivitet”
At beboerfølgegruppen var positive overfor forslaget, er i direkte modstrid med beboernes egne opfattelser. VI ved ikke, hvorfra man i udvalget nu har fået en opfattelse, at beboerne i området pludselig er positive stemt for en skaterpark. Og skulle det være lykkedes at finde et par enkelte, der udtrykker dette, repræsenterer de under ingen omstændigheder det langt overvejende flertal af beboere fra nærområdet, som skal tåle konsekvenserne af udvalgets beslutninger, og som udvalget – selv om medlemmerne ikke selv er boende i området – i et demokratisk kommunestyre med rimelighed også forventes at tilgodese. Vi har svært ved at gennemskue, om der ligger andet til grund for denne “kovending”, eller der her forsøges tilgodeset helt særlige interesser ?  Vi beboere, der er naboer til Grøndalen, er pt. igang med en underskriftsindsamling imod den såkaldte “forskønnelse” af Grøndalen med en skaterpark. Underskriftindsamlingen eftersendes.
Denne lille grønne park, som (også imod beboernes ønske) p.t. er midlertidigt “nedlagt” og benyttes som oplagsplads i forbindelse med svømmehalsbyggeriet, er gentagne gange blevet lovet “genetableret” som grøn park, dog med en mindre nødvendig ændring af stiernes udformning af hensyn til sammenhængen med det nye byggeri og broen over Metroen. Det er derfor komplet uforståeligt og rystende, at kommunen v/ Fritids-og Kulturudvalget, tilsyneladende alligevel forsøger at “liste” et forslag om en skaterpark igennem. Dette er fuldstændigt uacceptabelt, idet en skaterpark placeret netop her vil give væsentlige ulemper i form af både støj og trafik for de omkringliggende ejendomme og deres beboere. Dels vil der i et åbent skateranlæg med fuld offentlig adgang være tilgang fra nær og fjern, ligesom der erfaringsmæssigt vil være støj i form af “hjul- og bræt mod beton-lyde”, råben og skrigen samt musikstøj fra medbragte ghettoblastere, hvilket ofte vil være til langt ud på aftenen/natten. Der kan herudover forventes et øget affalds- og trafikpres igennem den resterende efterhånden noget begrænsede del af den grønne park.
En stor del af beboerne i nærområdet har lejligheder, der vender ud mod det grønne område, og oplever i forvejen forstærkede støjgener fra Metroen, idet støjen kastes tilbage fra det nuværende EY på den anden side af metroen – en effekt, der vil blive yderligere forstærket af det kommende svømmehalsbyggeri.
Det er netop af disse årsager, at andre kommuner under hensyntagen til deres fastboende borgere vælger at placere lignende skater- og rulleskøjteanlæg i passende afstand af beboelsesejendomme, hvor beboerne med rimelighed kan forvente ro og fred. Det er i den sammenhæng også uforståeligt, at Frederiksberg kommune v/ Fritids- og Kulturudvalget, tilsyneladende igen vælger at tilgodese en forholdsvis begrænset (men meget markant) brugergruppe på bekostning af, og til voldsom gene for en stor gruppe beboere i nærområdet.
Fredningsnævnet for København har godkendt, at den sydligste del af parkanlægget, ud for Magneten og den kommende svømmehal og gymnastikhal, kan anvendes til byggeplads og jorddepot i byggefasen. Herefter skal arealerne som efterfølgende bringes tilbage til det udseende, som parkanlægget havde før byggeriet.
Parkanlægget har i flere år været et fristed for beboerne i nærområdet. Det har dagligt været brugt af børn og voksne  til børnefødselsdage, picnic, familie-komsammen m.v. De nærliggende klubber har brugt arealet til  aikido, yoga, Qigong mv. Skoler i området har brugt parken og naturlegepladsen, ligeledes har børnehaver dagligt benyttet naturlegepladsen og parken til leg og som et udested hvor medbragte madpakker blev konsumeret. Det, der er så særligt ved parken er, at der er store grønne plæner som benyttes af alle naboer både børn og voksne, hvor arealet giver plads til fri fantasi og fællesskab. Det er et rum som ikke er tilegnet nogen bestemte som skatere, sports udøvere og andre begrænsede målgrupper. Her er liv i dagtimerne og fred i aften- og nattetimerne.
Vi vil derfor på beboerrepræsentationens vegne på det kraftigste protestere mod en evt. etablering af en skaterpark på det grønne område. Vi ønsker ligesom som det overvejende flertal blot, at kommunen holdes op på deres løfte om en genetablering af det grønne område.
Det skal her også bemærkes at  i forbindelse med budgetforliget for 2016 fremgår det, at forligets partier konkret foreslår, at puljen for Åbne Idrætsanlæg (på 500.000 kr. årligt) i 2017 anvendes til etablering af skaterfaciliteter i Grøndalen. Hvilket fortæller at Kultur- og Fritidsudvalget på Frederiksberg stærkt regner med at “Fredningen af Grøndalens sydlige del ophæves”.

99til101.dk er opdateret med byggereferater for blok 1, samt ny beboerliste

Kære Alle

Vores hjemmeside er blevet opdateret med de seneste referater omkring tag- og vinduesrenoveringen af blok 1. Derudover kan I også finde information omkring den nye svømmehal. Al information kan findes under fanen Byggeprojekter i toppen af siden og kan tilgås uden af være logget ind.

Hjemmesiden er desuden blevet opdateret med en beboerliste som I kan finde under fanen Kontaktoplysninger. Listen indeholder navn og vaskenummer for alle beboere, samt  telefonnummer og email for de beboere, som har oprettet profiler med oplysningerne på hjemmesiden. Så frem der er fejl eller mangler ved beboerlisten, eller at I ønsker jeres kontaktoplysninger på hjemmesiden, så send en mail til website@99til101.dk. Beboerlisten kan kun tilgås når I er logget ind på hjemmesiden.